Besøk oss på Sliperiet i Larvik!

Studio Nille » Home

Litt om RAD og eksamens tilbudet      Royal Academy of Dance  (RAD) er et engelsk undervisningssystem som tilbyr eksamen til de skolene som har en RAD godkjent og registrert lærer.  Dette eksamens tilbudet tar utgangspunkt i det systemet de selv har gitt ut da dette skaper et likt utga ...
Les mer