Vaner som forebygger smitte

Vaner som forebygger smitte

Vask Hendene
I disse tider med mye fokus på smitte…Elever som er syke med influensa/ forkjølelse/feber/omgangssyke må holde seg hjemme til de er friske. For alle så er det viktig å ikke dele vannflasker, samt huske på god håndhygiene. Vi ber særlig våre ballett-elever om å vaske hendene før trening (siden dere holder i barren) Vi ønsker jo at alle våre elever og pedagoger holder seg friske. for mer info: www. Fhi.no 
Vi forstår det er bekymring rundt det nye viruset Covid-19 og vi får mange henvendelser ra foresatte. Hos oss danser det barn, unge og voksne.For å forebygge smitte ber vi alle om å følge retningslinjene som er satt av Folkehelseinstituttet (FHI)Er Er man redd for t eget barn skal bli  smittet, må man selv velge å holde barnet hjemme fra dansetreningen. Vi følger selvsagt med på utviklingen og rådene som gis for arrangementer og aktiviteter. Skulle det bli endringer i vår vanlig drift gir vi dere beskjed.  https://www.larvik.kommune.no/helse-og-mestring/aktuelt/siste-nytt-om-koronavirus-i-larvik/