Larvik som scene

Larvik som scene

Nå er filmen vår for salg her inne i butikken vår. Den kommer som en link som du må laste ned på din maskin. Minner er viktig 🙂

Smittevern for Stiftelsen Studio Nille

Smittevern for Stiftelsen Studio Nille

 

Redigert 15.08.2021

Utarbeidelse av denne veilederen støtter seg på veilederne utgitt av Utdanningsdirektoratet for skole og barnehage, Idrettsforbundet for trening og idrett, Norsk Kulturskoleråds veiledning for sine aktiviteter, samt Norske Dansekunstneres veileder for danseundervisning.

Generelle overordnede smittetiltak for alle:

 1. Syke personer, og personer med sykdomssymptomer, skal ikke møte opp til kurs.
 2. Alle skal opprettholde god håndhygiene.
 3. · Hvis en elev skulle vise symptomer på sykdom, vil vi sørge for at eleven blir hentet av en foresatt.
 4. Påbudt bruk av munnbind før og etter trening i fellesarealene, hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Gjelder fra 12 år.

Dersom sykdom skulle oppstå hos elev på danseskolen:

 • Hvis en elev skulle vise symptomer på sykdom, vil vi sørge for at eleven blir hentet av en foresatt.
 • Voksne skal selv sørge for at de kommer seg hjem uten å skape fare for å smitte andre.
 • Studio Nille vil informere foresatte eller andre elever om sykdomstilfelle, og det vil også bli rengjort/desinfisert der eleven har oppholdt seg i lokalene.

Elever må forholde seg til følgende:

Oppmøte er på utsiden av Sliperiet, hvor din pedagog kommer og henter deg

Vask hendene når du kommer til Studio Nille, enten på toalettet eller bruk antibak som står ved inngangene til salene.

· Etter at man har vært på toalettet, skal man vaske hendene.

 • Etter at man har vært på toalettet, skal man vaske hendene.
 • Ta med egen drikkeflaske, det er ikke lov å drikke fra vasken.
 • Kom ferdig skiftet med minst mulig eiendeler som må oppbevares i lokalet.
 • Garderober kan ikke benyttes, alt må inn i salen og legges på en egen plass.
 • Håndsprit skal benyttes før du går inn i salen.
 • Ta med eget utstyr til kurs der dette er nødvendig.
 • Kun 3 kan benytte heisen til Studio Nille samtidig, men vi ønsker at du tar trappen.

I dansesalen:

 • Veiledende anbefaling for antall elever er 30.
 • Personlige eiendeler og drikkeflaske settes på eget sted i rommet, med god plass til nestemann.
 • Inne i salene er det merket opp hvor man skal danse, slik at man overholder minimum 1 meter avstand til andre elever og lærer til enhver tid.
 • Vi benytter ikke utstyr i salene, alt er ryddet bort.
 • Vi deler inn i grupper når det kreves mer plass og avstand til utførelse av en dans eller øvelse.
 • Barnedans kursene har assistent til stede i sal, i tillegg til dansepedagogen.
 • Det blir tatt opprop inne i salen før hver time, slik at vi til enhver tid vet hvem som har vært hos oss.

Venteområdet:

 • Den generelle reglen er at ingen skal oppholde seg utenfor dansesalene. Vi har en kafé på Sliperiet hvor foreldre kan sitte å vente på barnet.
 • Elever som har flere klasser på samme ettermiddag bes om å begrense oppholdstiden dersom det er mulig. Rekker du hjem? Kan du sitte ute og vente? Kan du vente på Café Sliperiet?
 • Foreldre får lov til å følge barnet inn, men ikke vente utenfor salen. 
 • Lekene er ryddet bort.
 • Garderober kan benyttes for et parti av gangen
 • Du kan bruke toalettet i tredje etasje, men der skal det være kun en person av gangen.

Renhold:

 • Det vaskes grundig før start av hver undervisningsdag.
 • Toalettene og berøringsflater blir overflatevasket to ganger pr. ettermiddag.
 • Gulvene i salen vaskes mellom hver gruppe.
 • Barrene tørkes over med desinfiserende middel mellom hver gruppe, dersom de har vært brukt.
 • Det er kun pedagogen som bruke anlegget, dersom det er bytte av pedagog vaskes anlegget.

På starten og slutten av kurs:

 • Pedagogen henter sine elever utenfor inngangen til Sliperiet, eller nede i foajeen ved dårlig vær.
 • Når timen er over føres elevene ut før neste gruppe kommer inn.
 • Pedagogen henter elevene presis ved inngangen eller nede i foajeen når timen starter.
 • Foresatte som skal levere / hente må vente utenfor Sliperiet eller i kaféen.
 • Barneparti: Det er fint om bare en forelder følger barnet slik at vi begrenser antall mennesker før og etter trening.

Opplæring av pedagoger og informasjon til foresatte

 • Pedagogene har fått opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen.
 • Foreldre og foresatte skal være helt trygge på at det er forsvarlig at barna deltar på danseklasser og kurs, det er forventet at dette brevet er lest og videreformidlet til elever fra 8 år.
 • Det er viktig at ansatte, elever og foresatte bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen.