Årsplanen Høst 2022

Oppstart høstsemester: uke 33
Høstferie uke 41
Juleforestilling «Livet»
Øvelser på Studio Nille/Pressverksalen: 12. nov-13.nov
Flytter inn på Bølgen med opprigg og prøver:  15-18. nov
Forestillinger 19. – 22. nov det vil bli delt opp i A og B gruppe, kun to lag denne gangen.
Prøveplan og alternering kommer senere.
Undervisningen fortsetter etter forestillingen.
Siste undervisningsuke er uke 48.