Årsplanen  2022

 
Oppstart vårsemester: Uke 3  ( pandemirestriksjoner avgjør om det må utsettes)
 
vinterferie uke 8  21.-27 februar
påskeferie: Uke 15  11-17. april