Audition til kompaniene på studio nille onsdag 1. juni

Kl. 16.30-17.30: 8-12 år

Kl. 18.00-19.30: 13 år og oppover

Påmelding og info: cathrine@studionille.no

Ønsker du:

 • Mer utfordring
 • Større utvikling
 • Å satse på dansen
 • Å jobbe med dyktige profesjonelle koreografer
 • Å være med på forestillinger og andre oppdrag

Da bør DU komme på audition!

Vi holder audition til alle kompaniene denne dagen. Vi holder 2 auditions delt inn etter alder, 8-12 år og 13 år og oppover. Elevene som får tilbud om plass blir plassert i det kompaniet som passer elevens nivå. Kompaniene vil nå ha trening på fredager. Det er viktig at du har mulighet til å komme alle fredagene for å være med.

På audition vurderes elevene etter følgende kriterier:

 • Tekniske ferdigheter og musikalitet
 • Allsidighet – evnen til å beherske ulike stilarter.
 • Utviklingspotensiale
 • Scenisk formidling.
 • Konsentrasjon – kunne plukke opp/huske bevegelsessekvenser raskt.
 • Dersom de som kommer på audition er elever ved Studio Nille fra før, blir arbeidsinnsats og utvikling gjennom semestrene tatt med i vurderingen.
 • Resultatet leses på nettsiden vår dagen etter audition

Juniorkompaniet:

Dette er for elever fra 8-11 år, som vi ser har et talent i ung alder. De må være motiverte for læring, og må trene tre ganger i uken. Vi vurderer elevene ut i fra arbeidsinnsats, fremgang og fremmøte.  Elevene vil få beskjed om plass og endringer etter audition for de andre kompaniene, og plassen gjelder for ett år av gangen. Elevene må trene jazz og klassisk i tillegg til Juniorkompaniet.

Aspirantkompaniet:

Aspirantkompaniet ble opprettet i 2005 med en intensjon å starte talentutvikling i tidlig alder, og for å rekruttere til Kompaniet. Aspirantkompaniet representerer også Studio Nille på ulike arenaer, for å gi elevene erfaring med å stå på scenen. Aspirantkompaniet har blant annet de siste årene deltatt på Ungdommens kulturmønstring. Denne gruppen har trening en gang pr. uke, og må i tillegg trene minimum en klasse klassisk og jazz pr. uke. Elevene blir plukket ut gjennom audition for et skoleår av gangen.

Kompaniet:

Studio Nille har siden 2001 arbeidet målrettet med talentutvikling innen dans. Som et resultat av dette ble dansekompaniet Kick Off etablert i 2001. Kompaniet er en del av Stiftelsen Studio Nille – Larvik Ballettskole. Kick Off har som målsetting å drive talentutvikling for barn og unge i alderen 13 til 20 år, og ivareta de som drømmer om å leve av dansen profesjonelt. Elevene i Kompaniet har en trening pr. uke hvor de får innstudert ulike koreografier. I tillegg må de trene minimum klassisk-, jazz teknikk ved siden av. Gjennom året er tanken også å gi dem bred sceneerfaring ved å representere Studio Nille på ulike arenaer. Elevene i blir plukket ut gjennom audition for et skoleår av gangen.

 

Vell møtt, vi gleder oss til å se dere!